Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka
Strona głowna  /  Aktualności
 
Witamy w dziale AKTUALNOŚCI

 

Aktualności

W dniach 1 i 2 października prosimy dzieci o przyniesienie pamiętników,

które przygotowały na nasz przedszkolny konkurs ogłoszony w marcu 

pt. " To co robię, to co czuję w pamiętniku narysuję!". 

Prosimy, aby pamietniki były podpisane i zapakowane w torebkę foliową.

Wszystkie pamiętniki powędrują na dwutygodniową kwarantannę.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 października.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-23 10:37:44

Proszę Rodziców dzieci 6 - letnich o odebranie do końca września
zaświadczeń potwierdzających spełnienie obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego w sekretariacie przedszkola ( okno ).

 

Agnieszka Palmi

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-09 10:40:39

Od dnia 01.09.2020r. przedszkole będzie otwierane  w następujących godzinach:

rano:                                                                       po południu:

07:00 - 08:30                                                               13:00 - 13:15

                       09:15 - 09:30                                                                      15:00 - 16:30                            

                                                                          


Proszę o dostosowanie godzin przyprowadzania i odbierania dziecka do w/w
godzin otwarcia przedszkola. Poza wskazanymi godzinami przedszkole
będzie zamknięte. W związku z koniecznością zachowania wymogów
sanitarnych nie będzie możliwości przyprowadzania/odbioru dziecka w
innych godzinach.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-31 15:10:32

Szanowni Rodzice,

 

informuję, że od dnia 1 września 2020 r., w związku z koniecznością zapewnienia właściwej
organizacji pracy przedszkola zgodnie z wymogami sanitarnymi określonymi przez GIS oraz MEN,
w tym ograniczeniakontaktu dzieci z poszczególnych grup oraz dezynfekcji pomieszczeń,
przedszkole będzie zapewniało dzieciom opiekę wyłącznie w godzinach 7.00 – 16.30.

 

W związku z trwającymi jeszcze ustaleniami dotyczącymi godzin pracy poszczególnych grup harmonogram pracy poszczególnych oddziałów zostanie Państwu przedstawiony w najbliższym terminie , niezwłocznie po zakończeniu ustaleń. Zapraszam do zakładek grupowych gdzie będą się pojawiać informacje dotyczące wyłącznie danej grupy. Aby umożliwić Państwu bieżący kontakt z wychowawcami grup, po rozpoczęciu zajęć uruchomione zostaną adresy mailowe (oddzielny adres dla każdej grupy).

Proszę o zapoznanie się z:

       1. Procedurą organizacji pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu Nr 154 w czasie zagrożenia epidemicznego wraz z OŚWIADCZENIEM

       2. procedurą współpracy z Rodzicami

       3. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka

       4. obowiązującym ZASADAMI.

z poważaniem

Marta Żugaj

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-28 11:02:44

Szanowni Rodzice,

od 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny, rozpoczynamy go w zupełnie
innej rzeczywistości związanej z trwającą wciąż pandemią
koronawirusa.Przedszkole funkcjonować będzie w warunkach reżimu
sanitarnego. Patrząc na codzienne niepokojące statystyki dotyczące
aktualnych zakażeń w województwie małopolskim i samym Krakowie musimy
wszyscy bezwzględnie przestrzegać ustalonych zasad. Często utrudniają
one i zmieniają normalne funkcjonowanie przedszkola, do jakiego wszyscy
- i dzieci, i rodzice, i pracownicy jesteśmy przyzwyczajeni,

ale są one konieczne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Bardzo proszę
o wyrozumiałość i bezwzględne przestrzeganie ustalonych
zasad.Bezpieczeństwo dzieci Państwa rodzin i pracowników, które jest
moim priorytetem zależy od naszej wspólnej odpowiedzialności. Proszę
o codzienne śledzenie strony internetowej przedszkola
(zakładka
aktualności i zakładki poszczególnych grup) -  będą tu ukazywać
się (od czwartku 27.08.) wszystkie informacje dotyczące pracy przedszkola
w nowym roku szkolnym.

W sprawach pilnych, wątpliwościach  czy pytaniach
- proszę korzystać z kontaktu telefonicznego - tel. 660 637 585
(dyrektor Marta Żugaj)  lub 660 637 584 (zastępca dyrektora Agnieszka
Palmi)

 


Z poważaniem

Marta Żugaj

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 21:23:22

Szanowni Rodzice dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny.

W okresie dyżuru wakacyjnego w sierpniu 2020r przedszkole pracuje nadal w warunkach reżimu sanitarnego wynikającego z trwającego zagrożenia epidemicznego COVID -19. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z:

 

 

       1.     Procedurą organizacji pobytu dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr154 w Krakowie  w czasie zagrożenia epidemicznego COVID 19 (dyżur wakacyjny – sierpień 2020)    wraz z oświadczeniem stanowiącym jej załacznik.

 

       2.     Procedurą współpracy z Rodzicami.

 

       3.    Procedurą postępowania na wypadek wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.

 

       4.  Zasadami.

 

 

W pierwszym dniu przed oddaniem dziecka pod opiekę  pracownika przedszkola , należy zgłosić sie w sekretariacie przedszkola (okno od strony wejścia do ogródka)  w celu podpisania oświadczenia

 

z poważaniem

Marta Żugaj

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 12:43:32

Szanowni Państwo

Informujemy, że za zgodą organu prowadzącego,
w okresie 1.06.2020 - 31.08.2020 roku
wysokość stawki żywieniowej została ustalona na poziomie:

3 posiłki ( śniadanie-obiad-podwieczorek ) - 10 zł


 
Marta Żugaj

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 12:40:24

Drodzy Rodzice!

 

Związku z otwarciem dwóch oddziałów przedszkolnych,
w razie jakichkolwiek pytań do nauczycielek stworzyliśmy dla Państwa maile grupowe.

 

Grupa A – mgr Natalia Tomasik, mgr Bogusława Sajbor
– mail: P154GrupaA@gmail.com

 

Grupa B – mgr Agata Popko, mgr Małgorzata Poznańska
– mail: P154GrupaB@gmail.com

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 12:37:44

Szanowni Rodzice !
 
Z dniem 18 maja przedszkole wznawia  swoją działalność
w ograniczonym zakresie zapewniając wyłącznie działania opiekuńcze
w „reżimie sanitarnym "zgodnie z procedurami (zamieszczonymi poniżej) opracowanymi na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
Osoby, które chcą skorzystać z opieki przedszkola dla swojego dziecka proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie (660 637 585 - dyrektor przedszkola Marta Żugaj ; 660 637 584 - zastępca dyrektora Agnieszka Palmi) lub mailowo  (przedszkole154krakow@interia.pl).
W chwili obecnej uruchomione zostały dwie grupy. Kolejne dzieci  przyjmowane będą w miarę  uruchamiania następnych  grup, o czym będziemy informować Państwa na stronie przedszkola.

 

Dyrektor przedszkola
Marta Żugaj

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 12:36:02

Szanowni  Rodzice

w związku z planowanym otwarciem przedszkola, proszę o zapoznanie
się z obowiązującymi w warunkach reżimu sanitarnego:

- procedurą organizacji pobytu dziecka w przedszkolu 
wraz z załącznikiem nr 1 i obowiązującymi zasadami

 

- procedurą postępowania na wypadek wystąpienia objawów chorobowych u dziecka.


  z poważaniem
Marta Żugaj

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 12:31:29

 

Po odwieszeniu zajęć, przedszkole działając w warunkach reżimu sanitarnego będzie mogło objąć opieką  OGRANICZONĄ liczbę dzieci.

Pierwszeństwo w objęciu opieką, zgodnie z zaleceniami władz mają dzieci  rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach ratowniczych, służbach mundurowych (policja, straż miejska ,straż pożarna, wojsko), zakładach pracy związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa,

 

RODZICÓW PRACUJĄCYCH W WYMIENIONYCH POWYŻEJ  ZAWODACH/ZAKŁADACH PRACY  proszę o zgłoszenie tego faktu do dnia 13 V. 2020 telefonicznie  nr tel.  660 637 585 (dyrektor Marta Żugaj) lub nr tel. 660 637 584 (zastępca dyrektora Agnieszka Palmi) w celu zapewnienia miejsca dla Państwa dziecka po uruchomieniu przedszkola. Pozostałe zgłoszone dzieci będą objęte opieką w miarę wolnych miejsc, o czym zostaną Rodzice poinformowani telefonicznie po utworzeniu grup.

Marta Żugaj

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 12:24:22