To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka
Strona głowna  /  Aktualności  /  Lewa ręka nie taka zła czyli jak wspierać dziecko leworęczne, aby nie czuło się gorsze
Lewa ręka nie taka zła czyli jak wspierać dziecko leworęczne, aby nie czuło się gorsze
data dodania: 2011-03-05 17:41:29

Magdalena Miśkiewicz

 

Lewa ręka nie taka zła czyli jak wspierać dziecko leworęczne, aby nie czuło się gorsze.

 

 

Wielcy tego świata byli leworęczni.

 

Cywilizacja ludzka jest zdominowana przez ludzi praworęcznych. Wszelkie urządzenia techniczne codziennego użytku są dostosowane do osób posługujących się prawą ręką. Decyzja wyboru ręki jest sprawą rzutującą na całe życie.

Osoby leworęczne spotykają w życiu różnorodne trudności. W latach ubiegłych leworęczni traktowani byli jako ludzie gorsi, a oni sami z powodu swojej „odmienności” popadali w kompleksy. O tym, że leworęczność nie oznacza bycia gorszym świadczą nazwiska wielkich (leworęcznych) tego świata m.in.: Juliusz Cesar, Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte, Charlie Chaplin, Ludwig van Beethoven, Bill Clinton, Sting, Jerzy Wajda, Krzysztof Penderecki.

 

Pierwsza zasada – nie przestawiać!

 

Dziecko, u którego w przyszłości będzie dominować lewa ręka przejawia tendencje jej używania już w trzecim kwartale swojego życia. Dziecko wykazujące skłonności do posługiwania się lewą ręką powinno być przez rodziców obserwowane.

W okresie poniemowlęcym dziecko podejmuje pierwsze próby samodzielnego jedzenia, próby rysowania, podczas których może ujawnić większą aktywność lewej ręki. Jeżeli w sposób zdecydowany preferuje lewą rękę należy pozostawić mu prawo wyboru. W żadnym wypadku nie należy przestawiać dziecka na prawą rękę!

Wiek przedszkolny to dalsze doskonalenie czynności manualnych dziecka. Niektóre dzieci w tym wieku przejawiają oburęczność czyli posługują się obydwiema rękami na zmianę. Rodzic jak i nauczyciel powinien obserwować sposób pracy, szybkość i precyzję wykonywania czynności przez dziecko oraz jego emocjonalny stosunek do posługiwania się każdą z rąk. To wszystko ma na celu ułatwienie wyboru ręki. W niektórych przypadkach dzieci, które przejawiały we wczesnym okresie tendencję do posługiwania się lewą ręką, przechodzą w wieku przedszkolnym na prawą rękę. Dzieje się to spontanicznie bez nacisku ze strony otoczenia. W przypadku dzieci zdecydowanie leworęcznych należy wzmacniać lewą rękę. Należy nadal pamiętać, aby w żadnym wypadku nie przestawiać dziecko na siłę na posługiwanie się prawą ręką.

 

Dziecko leworęczne i trudności w pisaniu.

 

Trudności w pisaniu dzieci leworęcznych spowodowane są samym faktem pisania lewą ręką, ponieważ nasze pismo jest pismem dla praworęcznych, przystosowane do pisania od strony lewej do prawej. Dla dzieci leworęcznych naturalnym kierunkiem pisania byłoby pisanie od strony prawej ku lewej. Dlatego rysują one okręgi zgodne z ruchem wskazówek zegara, zaś linie poziome kreślą od prawej do lewej strony. Ta preferencja natychmiast daje o sobie znać gdy dziecko zaczyna pisać wyrazy w odwrotnym kierunku (tzw. pismo lustrzane). Jeśli ta tendencja utrzymuje się dłużej są to symptomy zaburzeń. Dzieci leworęczne zwykle piszą wolniej, nie nadążając za klasą. W domu muszą uzupełniać zapisy z lekcji, a samo odrabianie lekcji przeciąga się w nieskończoność.

Dziecku leworęcznemu sprawia trudność właściwe ułożenie ręki i zeszytu przy pisaniu. Gdy dziecko leworęczne pisze tak jak dziecko praworęczne zasłania sobie tekst, wygina nienaturalnie nadgarstek. Po pewnym czasie czynność pisania sprawia dziecku ból. Przy pisaniu dziecko unosi lewy bark, skręcając tułów w prawo, co powoduje skrzywienie kręgosłupa. Zatem początki nauki pisania są dla dziecka leworęcznego męczące. Istotne jest wsparcie rodziców i nauczycieli.

 

Rodzicu, nauczycielu – zapamiętaj 10 zasad,

aby pomóc swojemu dziecku, swojemu uczniowi!

 

Zasada I – wczesna diagnoza oraz właściwa postawa wobec leworęczności.

Dziecko z tendencją do posługiwania się lewą ręką należy od najwcześniejszych lat obserwować i wspierać.

Leworęczność dziecka nie może być powodem do niepokoju, a tym bardziej nie wymaga działań terapeutycznych. Wokół dzieci leworęcznych należy stworzyć właściwą atmosferę. Wymagania wobec dziecka muszą być na miarę jego możliwości.

 

 

Zasada II– właściwa decyzja co do programu postępowania z dzieckiem leworęcznym.

Próba „przeuczenia” dziecka na prawą rękę jest możliwa jedynie przy pełnej akceptacji dziecka. Dziecko stanie się praworęczne wtedy, gdy wykazuje dobrą sprawność ruchową prawej ręki, a przy tym występuje preferencje prawego oka.

 

Zasada III – prawidłowa postawa podczas pisania.

Nieprawidłowa postawa doprowadzić może do wad postawy i skrzywienia kręgosłupa. Rodzic oraz nauczyciel powinien zwracać dziecku uwagę na prawidłową postawę:

 • obie stopy powinny być oparte o podłogę, a oba przedramiona oparte na stole
 • plecy muszą być wyprostowane, a oś ciała pionowa tułów nie powinien opierać się o ławkę
 • dziecko leworęczne powinno mieć przy stoliku sąsiada po swojej prawej stronie
 • światło powinno padać na zeszyt z przodu lub od prawej strony

 

Zasada IV – właściwe położenie zeszytu.

 • znajduje się w pewnej odległości od ciała osoby piszącej, a tym samym od dolnego brzegu stołu czy ławki
 • ułożony jest ukośnie, nachylony w prawą stronę
 • lewy górny róg zeszytu skierowany jest ku górze, prawy górny zaś ku dołowi
 • dziecko powinno dowolnie regulować kąt nachylenia zeszytu nawet tak dalece, że może on znajdować się w położeniu niemal pionowym do krawędzi ławki

 

Zasada V – prawidłowy sposób trzymania ołówka, długopisu.

 • ołówek musi być trzymany w trzech palcach pomiędzy kciukiem i lekko zgiętym palcem wskazującym opierając go na palcu środkowym
 • ręka trzymająca ołówek powinna znajdować się w odległości 2 cm od powierzchni papieru

 

Zasada VI – prawidłowy układ dłoni, nadgarstka i przedramienia.

 • dłoń wraz z nadgarstkiem stanowi przedłużenie przedramienia ( układ liniowy ), brzeg dłoni, nadgarstka i ramię opierają się cały czas o stół i zeszyt w którym dziecko pisze i przesuwają się podczas pisania
 • koniec ołówka/długopisu powinien być skierowany ku lewemu ramieniu lub zmierzać do punktu położonego w połowie odległości między ramieniem a łokciem
 • podczas pisania przedramię lewej ręki powinno być mniej więcej prostopadłe do zeszytu

 

Zasada VII – właściwa organizacja ruchów podczas pisania.

 • należy dbać o prawidłowe kreślenie liter poprzez pisanie zgodnie z obowiązującym wzorcem – utrwalenie nawyków ruchowych kreślenia linii pionowych z góry w dół i poziomych – od lewej ku prawej
 • należy ćwiczyć płynne przesuwanie ręki od lewej krawędzi zeszytu do prawej zamiast manipulacji zeszytem
 • dłoń i przedramię dziecka cały czas powinno pozostać w kontakcie z zeszytem

 

Zasada VIII – kontrola i regulowanie napięcia mięśniowego.

U dzieci obserwuje się często zbyt silne lub zbyt słabe napięcie mięśniowe. Towarzyszą temu niekiedy ruchy mimowolne takie jak wysuwanie języka, gryzienie warg.

Dziecko leworęczne powinno umieć regulować własne napięcie mięśniowe, kontrolować je, ograniczać tylko do określonych grup mięśniowych.

 

Zasada IX – koordynacja ruchów obu rąk.

Sprawne zapisywanie tekstu jest nie tylko efektem działania ręki wiodącej lecz jej współdziałania z ręką niepiszącą (ręką prawą). Bowiem tylko przewaga jednej ręki nad drugą przy jednoczesnej ich koordynacji ruchowej zapewni wysoki stopień sprawności.

 

Zasada X – współdziałanie oka i ręki.

Warunkiem poprawnego zapisu, szybkiego tempa i dobrego poziomu graficznego pisma jest możliwość śledzenia wzrokiem czynności pisma.

Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej mogą objawiać się w wolniejszym tempie pisania, niskim poziomem graficznym pisma (dysgrafia) i błędy w pisaniu (dysortografia).

Inną przyczyną zaburzeń może być lateralizacja skrzyżowana w wyniku której mogą wystąpić trudności w czytaniu (dysleksja) i pisaniu (dysortografia). Mogą wystąpić jeszcze takie błędy jak: pismo lustrzane, odczytywanie wyrazów od końca do początku czyli od prawej do lewej strony. Aby usprawnić współpracę ręki i oka należy rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijać współdziałanie lewej ręki i lewego oka

 

 

 

 

 

 

 


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3