To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka
Strona głowna  /  Aktualności  /  Wychowanie muzyczne w przedszkolu
Wychowanie muzyczne w przedszkolu
data dodania: 2011-04-28 16:42:55
 

mgr Magdalena Miśkiewicz

 

 

Muzykalny przedszkolak czyli o wychowaniu muzycznych w edukacji przedszkolnej

 

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu

– o tym jak żyć, co robić, jak postępować,

współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

 

 

Edukacja przedszkolna to bardzo ważny element składowy systemów oświatowych i polityki społecznej krajów europejskich. Doświadczenia edukacyjne zdobywane w wieku przedszkolnym mają bardzo duży wpływ na przebieg dalszej edukacji człowieka.

Uczęszczanie dziecka do przedszkola stwarza możliwość lepszego zaspokajania szybko rosnących potrzeb społecznych, poznawczych i emocjonalnych. Daje okazję do ujednolicenia i wzbogacenia oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych oraz do profesjonalnego zdiagnozowania przez pedagogów poziomu rozwoju dziecka, profilaktyki zaburzeń, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości –  do udzielenia mu odpowiedniej pomocy. Przedszkole zapewnia dziecku możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do jego potrzeb rozwojowych.      

Edukacja przedszkolna zakłada sobie cel jakim powinno być wszechstronne wychowanie i rozwój dziecka, we wszystkich sferach jego życia, także w sferze estetycznej. Do niej zalicza się aktywność artystyczną dziecka, jaką jest sztuka – plastyka, sztuka – muzyka, oraz taniec.

Wychowanie muzyczne w przedszkolu stwarza możliwość udziału dziecka w zabawach i zajęciach rozwijających wrażliwość słuchową, poprzez słuchanie i rozpoznawanie dźwięków z otoczenia, głosów kolegów, reagowanie na sygnały muzyczne, wydobywanie dźwięków z różnych przedmiotów, rozpoznawanie instrumentów po dźwięku, naśladowanie dźwięków instrumentów głosem i przy pomocy instrumentów perkusyjnych, rozpoznawanie i określanie charakteru piosenek, określanie dynamiki (cicho – średnio – głośno), określanie tempa muzyki. Zajęcia muzyczne rozwijają poczucie rytmu, poprzez proste ćwiczenia typu wyklaskiwanie rytmu piosenek, powtarzanie rytmu realizowanego przez nauczyciela oraz rytmizację tekstów. To także możliwość słuchania muzyki w dowolnych sytuacjach oraz w ramach organizowanych zajęć. Dzieci słuchają piosenek i muzyki podczas zabaw ze śpiewem i tańcem. Zostają zapoznane z muzyką relaksacyjną, wyciszającą. Słuchają muzyki poważnej (instrumentalnej i wokalnej), muzyki ludowej z różnych regionów Polski. Wychowanie muzyczne to w głównej mierze nauka i śpiewanie piosenek, podczas których organizowane są ćwiczenia oddechowe, emisyjne i ortofoniczne. Nauczyciel wybiera piosenki ze zrozumiałym dla dzieci tekstem oraz o bliskiej dzieciom tematyce. Istotne jest także dobór piosenek do skali i możliwości głosowych dziecka. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w zabawach muzyczno – ruchowych, wyrażania muzyki ruchem. Nauczyciel organizuje różnego typu zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na różne elementy muzyki: dynamikę, tempo, rytm, dźwięki wysokie, średnie i niskie oraz zabawy rytmiczne. Wykorzystuje także ćwiczenia incytacyjno – inhibicyjne, związane z reagowaniem na sygnał muzyczny i rozwijaniem orientacji w przestrzeni. Podczas zajęć dzieci ilustrują ruchem teksty piosenek, uczą się kroków wybranych tańców ludowych oraz tworzą własne układy taneczne. Dziecko rozwija inwencję twórczą oraz ekspresję artystyczną, poprzez zagadki ruchowe i zabawy pantomimiczne, improwizacje melodyczne i rytmiczne do krótkich tekstów, wierszyków, tworzenie własnych opowieści muzyczno – ruchowych, akompaniamentu do piosenek i zabaw ruchowych. Ważne jest także łączenie różnych form ekspresji: ruchowej, plastycznej, muzycznej. W wychowaniu muzycznym ważne jest także zapoznanie dziecka z instrumentami muzycznymi, ich wyglądem, nazewnictwem, brzmieniem. Największą radość sprawia dziecku jednak granie na instrumentach perkusyjnych, możliwość tworzenia własnego akompaniamentu do piosenek, zabaw ruchowych, szukania nowych dźwięków i nowych brzmień.

 

 

 

 

Przedszkole powinno otworzyć przed dzieckiem

 

bramę do świata sztuki oraz zrobić z nim pierwszy krok...

 

To jednak od dorosłego (jego nastawienia i działania) zależy,

czy dziecko będzie chciało postawić kolejne...
 


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3