To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka
Strona głowna  /  Aktualności  /  Kącik logopedyczny
Kącik logopedyczny
data dodania: 2014-04-23 20:31:34
Jak rozwija się mowa?
 
           Począwszy od życia płodowego dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia, najlepiej zaś rozpoznaje głos matki.
Już w pierwszym miesiącu życia noworodek krzykiem, płaczem sygnalizuje swoje potrzeby. Drugi i trzeci miesiąc to okres głużenia.
Dziecko wydaje dźwięki typu: ga, aga, gha głównie w chwilach dobrego samopoczucia. Kontynuuje trening narządów artykulacyjnych.
Szósty miesiąc życia to okres gaworzenia, czyli powtarzania ciągów sylabowych typu: ba-ba, ma-ma, ta-ta. Niemowlę coraz lepiej rozumie mowę, reaguje na swoje imię oraz ton głosu.
Pod koniec pierwszego roku życia wymawia kilka prostych słów, wykonuje polecenia związane z konkretną sytuacją.
Drugi rok życia to okres burzliwego rozwoju mowy. Charakterystyką jest „lawina” nowych słów, a pod koniec tego okresu dziecko buduje krótkie, proste zdania.
W okresie przedszkolnym maluch rozwija możliwości językowe poprzez: wzbogacenie zasobu słów, poznawanie i stosowanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.
Dziecko:
            -trzyletnie wykorzystuje w swojej mowie głoski: p,b,m,w,f,t,d,ch.ń,k,g,l     
              oraz ś,ż,ć,dź
            -czteroletnie oprócz wyżej wymienionych, wymawia głoski     
              syczącze:s,z,c,dz
            -pięcioletnie dodatkowo jeszcze głoski sz,ż,cz,dź oraz głoskę r
            -sześciolatek buduje swobodne wypowiedzi, prawidłowe pod względem  
              gramatycznym, używając właściwie wymawianych głosek r
 
Należy zwrócić uwagę na to, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre dzieci wcześniej zaczynają posługiwać się prawidłową mowa we wszystkich jej aspektach, inne trochę później.
Pamiętajcie jednak rodzice, jeżeli macie wątpliwości to należy udać się do specjalisty.
 
 
Jakie są wady wymowy?
 
Seplenienie międzyzębowe to wada wymowy polegająca na wsuwaniu języka między zęby przy wymowie głosek:s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dż
Seplenienie boczne można zauważyć, gdy podczas mówienia głosek s,z,c,dz,ś,ż,ć,dź,sz.ż,cz,dź strumień powietrza uchodzi bokiem,
a język ułożony jest niesymetrycznie.
Seplenienie proste występuje ,gdy głoski:s,z,c,dz,ś,ź,ć,dź,sz,ż,cz,dź są przez siebie zastępowane   
O reraniu mówimy,gdy dziecko nie wymawia głoski r i jest zastępowana l lub j
Niekiedy r wymawiane jest nieprawidłowo: wargowo,  tylnojęzykowo, gardłowo (tzw.francuskie r)
Kappacyzm to wada wymowy przejawiająca się w zamienianiu głosek k na t oraz g na d.
Zdarza się że podczas mówienia głoski dźwięczne zastępowane są przez ich bezdźwięczne odpowiedniki. Mówimy wtedy
o mowie bezdźwięcznej.
Nosowanie,to wymawianie głosek ustnych „przez nos” oraz trudności w wymowie głosek nosowych.
 
Jak możemy wspierać rozwój mowy dziecka?
 
Pierwszym ważnym ćwiczeniem, które w naturalny sposób usprawnia język, wargi, podniebienie i  żuchwę jest karmienie piersią.
Picie z kubka, jedzenie łyżeczką oraz samodzielne żucie i gryzienie pokarmów dalej doskonalą tę funkcję. Oprócz tego przyczyniają się
do wykształcenia prawidłowego zgryzu i nawyku połykania. Ważne jest zatem wczesne zrezygnowanie z butelek  i smoczków.
Częste oczyszczanie nosa z wydzieliny ułatwia dziecku, tak ważne przy mówieniu, oddychanie przez nos, a nie przez usta.
Jeśli infekcje z katarem pojawiają się często, warto znaleźć ich przyczynę konsultując się z lekarzem laryngologiem lub alergologiem.
Wrażliwość słuchową należy rozwijać poprzez śpiewanie piosenek, słuchanie spokojnej muzyki, zabaw z dźwiękami.
Wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności budowania zdań dziecko uczy się podczas rozmowy, słuchania bajek, wierszyków, wyliczanek. Rozmowa jest najważniejsza, bowiem buduje więź emocjonalną między Rodzicami a Dzieckiem i rozwija kontakt.
 
 
                                                                
 


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3