To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka
Strona głowna  /  Aktualności  /  Recenzja książki Marii Łopatkowej
Recenzja książki Marii Łopatkowej
data dodania: 2010-01-18 20:45:44
Miłości i jej roli w wychowaniu dziecka poświęcona jest książka Marii Łopatkowej „Pedagogika serca”.
Istotą wychowania wg Łopatkowej powinna być miłość. To ona jest fundamentem, na którym budować należy wychowanie. Brak miłości odbiera szanse na powodzenie „(...) wali się dach, bo zlekceważono fundament budowli” (J. Korczak).
 Autorka podkreśla, że bez mądrej miłości, dla rozwoju której powinno się znaleźć godne miejsce w warunkach rodzinnych i szkolnych, dziecko nie wyrośnie na dobrego człowieka. Dziecko kochane buduje w sobie poczucie bycia ważnym. Jeśli w pierwszych doświadczeniach społecznych doznawało zadowolenia, nabiera poczucia pewności siebie. To właśnie taki pozytywny obraz własnej osoby warunkuje sprawne działanie, dobre przystosowanie i otwarcie na innych.
Dzieci, którym zabrakło akceptacji i miłości ze strony bliskich mają utrudniony proces budowania pozytywnego obrazu samego siebie. Często tworzą negatywny obraz własnego „ja”, mają zaniżoną samoocenę.
 Celem pedagogiki serca jest wychowanie takiego człowieka, który urzeczywistniając miłość, mógłby powiedzieć sobie „amo ergo sum” – kocham, więc jestem. Łopatkowa na kartach swojej książki stara się odpowiedzieć na pytania :
Kim jest człowiek wobec drugiego człowieka i jaki być powinien? Co robić, aby stał się homo amans – człowiekiem miłującym? U podstaw jej założeń pedagogicznych leży hipoteza, iż w naturze ludzkiej jest dobro i zło, a dzięki wychowaniu w miłości dobro może dominować nad złem.
 Autorka książki wielokrotnie podkreśla znaczenie miłości w życiu dziecka już od najmłodszych lat. Już dziecko w łonie matki potrzebuje miłości i bezpieczeństwa, aby się prawidłowo rozwijać. Pierwsze pięć lat życia dziecka zaliczane jest do okresu krytycznego dla deprywacji uczucia miłości, ponieważ wtedy dziecko nawiązuje coraz bardziej świadomy kontakt ze światem. Niezbędna na tym etapie jest fizyczna obecność kochającej matki. Małemu dziecku niezbędna jest więź uczuciowa oraz obecność tego, z kim ją nawiąże. Nie potrafi bowiem ono jeszcze kochać na odległość.
 Książka „Pedagogika serca” zawiera bardzo cenne wskazówki dla rodziców i nauczycieli jak wychować człowieka dobrego, który mógłby powiedzieć o sobie: amo ergo sum. To właśnie miłość daje szanse na wychowanie pełnego i szczęśliwego człowieka. Musimy pamiętać, że kochający rodzice, ciepła atmosfera domu, zabawa, ruch, lubiana szkoła, życzliwość i zrozumienie dorosłych – to wszystko składa się na szczęśliwe dzieciństwo, do którego utrudzeni dojrzałym życiem chętnie wracamy wspomnieniami.

  Opracowała
  mgr Danuta Dybus

 


Komentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3