To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka
Strona głowna  /  RODO
RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

         Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym
o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci, jest  Samorządowe Przedszkole nr 154
im. Janusza Korczaka z siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 19,
i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.


Informujemy, że:

1.  Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.

2.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3.  Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.  Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo
na podstawie przepisów prawa
.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
P. Dominik Strzebak
e-mail: inspektor6@mjo.krakow.pl


Ostatnia aktualizacja: 2018-10-22