Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka

Aktualności

 

 

 

Diagnoza potrzeb żywieniowych dzieci wymagających specjalistycznego żywienia

Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ wystąpił do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Wydziału Edukacji z propozycją współpracy w zakresie przeprowadzenia oceny stanu zdrowia dzieci oraz określenia potrzeb dotyczących stosowania diet eliminacyjnych wśród osób uczęszczających do samorządowych żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. W tym celu prowadzony jest sondaż diagnostyczny, w formie anonimowych ankiet skierowanych do rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do ww. jednostek. 

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety tutaj.

uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za przedszkole

Informujmy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji ustalono wysokość opłaty za wychowanie przedszkolne. Rada Miasta Krakowa podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr XCVII/2647/22 Rady Miasta Krakowa z 12 października 2022 r. zmieniającą uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (Dz. Urz. Woj. 2022.6867 z dnia 20 października 2022 r.).

UCHWAŁA NR XCVII/2647/22 RADY MIASTA KRAKOWA