Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka

KARTY 3+ I N

3 tygodnie temu

Bardzo prosimy o przekazanie informacji o posiadaniu / kontynuacji kart 3+ i/lub N.

Skan kart można przesłać na adres mailowy przedszkola: p154@mjo.krakow.pl.
 


Bardzo prosimy o przekazanie informacji o posiadaniu / kontynuacji kart 3+ i/lub N.

Skan kart można przesłać na adres mailowy przedszkola: p154@mjo.krakow.pl.