Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka

uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za przedszkole

miesiąc temu

Informujmy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty, po waloryzacji ustalono wysokość opłaty za wychowanie przedszkolne. Rada Miasta Krakowa podjęła w tej sprawie Uchwałę Nr XCVII/2647/22 Rady Miasta Krakowa z 12 października 2022 r. zmieniającą uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (Dz. Urz. Woj. 2022.6867 z dnia 20 października 2022 r.).

UCHWAŁA NR XCVII/2647/22 RADY MIASTA KRAKOWA