Kontakt
Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka

Diagnoza potrzeb żywieniowych dzieci wymagających specjalistycznego żywienia

3 tygodnie temu

Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ wystąpił do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Wydziału Edukacji z propozycją współpracy w zakresie przeprowadzenia oceny stanu zdrowia dzieci oraz określenia potrzeb dotyczących stosowania diet eliminacyjnych wśród osób uczęszczających do samorządowych żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. W tym celu prowadzony jest sondaż diagnostyczny, w formie anonimowych ankiet skierowanych do rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do ww. jednostek. 

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety tutaj.


Instytut Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ wystąpił do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Wydziału Edukacji z propozycją współpracy w zakresie przeprowadzenia oceny stanu zdrowia dzieci oraz określenia potrzeb dotyczących stosowania diet eliminacyjnych wśród osób uczęszczających do samorządowych żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. W tym celu prowadzony jest sondaż diagnostyczny, w formie anonimowych ankiet skierowanych do rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do ww. jednostek. 

 

Zachęcamy do wypełnienia ankiety tutaj.