Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka

Odpłatności

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA - UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 

Opłata za korzystanie z usług przedszkola (w tym za wyżywienie) pobierana jest z dołu  (tzn. po zakończeniu miesąca). Wpłaty należy dokonać w terminie do 14 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola:

                                       11 1020 2892 0000 5402 0590 5130

(przy dokonywaniu opłaty należy w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka)

Odbiorca:

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Samorządowe Przedszkole Nr 154

30-868 Kraków, ul. Kurczaba 19

 

Po zakończeniu miesiąca otrzymują Państwo pisemną informację z kwotą do wpłaty.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy o kontakt telefoniczny

z sekretatiatem (tel: 12 658 26 38) w celu podania kwoty do wpłaty.