Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka

Zamierzenia

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec:

 

 

Zamierzenia gr. I

Zamierzenia gr. II

Zamierzenia gr. III

Zamierzenia gr. IV

Zamierzenia gr. V

Zamierzenia gr. VI

 

Język angielski zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na marzec:

 

Zamierzenia gr. I i II

Zamierzenia gr. III i IV

Zamierzenia gr. V i VI